DepEd - Division of Dapitan City Logo
Home › Superintendent's Message

Superintendent's Message


Felix Romy A. Triambulo, CESO VI - Schools Division Superintendent

Mahitungod sa ...

ANG KA-UGMAON SA ATONG KABATAAN

Tungod sa COVID-19 nga sakit, na-usab ang atong pamaagi sa pagserbisyo sa edukasyon. Ang naandan nga pag-adto sa mga bata sa eskwelahan, gihunong una para malikayan ang pagtakod-takod sa COVID-19. Pero ang pag-edukar sa atong mga kabataan dili mababagan sa COVID-19. Busa, daghang pamaagi ang gigamit karon sa pag-edukar sama sa gipahulam nga mga libro inabagan sa modules, sa radyo, sa telivision, sa internet, sa walkie-talkie ug uban pa. Tungod niini, ang edukasyon nahimong pagtoon sa tibook pamilya ug sa mga silingan. Ilabina nga ang mga libro inabagan sa mga modules maoy maka-abot sa tanan mga pupils, estudyante ug uban nga nag-eskwela. Adunay kalisod sa pag-adjust, pero adunay dako nga kahigayunan sa pagkat-on.

Ngano nga adunay dako nga kahigayunan sa pagkat-on? Ang mga miyembro sa pamilya mo-abag sa mga bata sa pagtoon. Pero, kun walay miyembro sa pamilya nga maka-abag sa ilang kabataan? Mao kini ang dako nga kahigayunan nga makapatabang ta sa atong mga silingan, apil na ang ubang mga pupils, estuyante nga nakahibalo sa mga leksyon. Niini nga pamaagi, ang mga miyembro sa pamilya nga wala naka-eskwela, makakat-on usab. Busa mamahimong “Edukasyon sa Tibook Pamilya.”

Ikaduha, niining mga pa-agiha, mapalambo nato ang mga “Independent Learners” – mga bata nga ma-umol sa pagkab-ot sa edukasyon nga dili magdepende sa titser, bisan tuod nagkinahanglan siya ug giya sa titser. Mao kini ang atong pangandoy sa “Reading Program” – pag-umol sa mga bata nga mahimong “Independent Readers” - kay ang “Independent Readers” mahimong “Independent Learners.”

Ikatulo, kini mamahimong ganghaan, nga ang pagkab-ot sa kahibalo (wisdom) sa mga kabataan mamahimong “CHOICE.” Ang mga pupils, estudyante uban sa mga miyembro sa pamilya mag-desisyon kun ugma pohon lima ba ka adlaw mo-eskwela, ka-upat, katulo, kaduha ug kas-a lang ba. Ang pinaka-importante nga makat-unan ang gitakdang leksyon sa gitakdang panahon. Kini ang kasinati-an sa Alternative Learning System (ALS). Di man sila ka-lima magkita, usahay kas-a ra, pero mopasar man sa mga eksamen. Tingali, mo-ingon ta kay hamtong naman sila. Ug tingali, mabalaka ta sa mga Kindergarten. Pero salig, kay ang mga Kindergarten adunay mas abri-lapad nga panglantaw. Niini nga “choice,” ang kabataan, giniyahan, mamili pud sa modalities sa ilang pagtoon: face-to-face ba, radyo, internet, walkie-talkie, ug uban pa.

Ang kahamtong dili lang nag-depende sa edad. Adunay daghang kabataan nga hamtong na ang panghunahuna. Niini nga situasyon, dili na ta magkwenta ug porsento sa mga adlaw sa pagtungha, kundili ang kalawom sa kahibalo. Ang atong edukasyon mamahimong “EDUCATION BY CHOICE.”


Attachment
Share