DepEd - Division of Dapitan City Logo
EduKALIDAD EduKALIDAD
Sama-sama sa pagsulong sa EduKALIDAD

Mensahe ni SDS FELIX ROMY A. TRIAMBULO, CESO VI

Mahitungod sa ...

ANG KAUGMAON SA ATONG KABATAAN

Tungod sa COVID-19 nga sakit, na-usab ang atong pamaagi sa pagserbisyo sa edukasyon. Ang naandan nga pag-adto sa mga bata sa eskwelahan, gihunong una para malikayan ang pagtakod-takod sa COVID-19. Pero ang pag-edukar sa atong mga kabataan dili mababagan sa COVID-19. Busa, daghang pamaagi ang gigamit karon sa pag-edukar sama sa gipahulam nga mga libro inabagan sa modules, sa radyo, sa telivision, sa internet, sa walkie-talkie ug uban pa. Tungod niini, ang edukasyon nahimong pagtoon sa tibook pamilya ug sa mga silingan. Ilabina nga ang mga libro inabagan sa mga modules maoy maka-abot sa tanan mga pupils, estudyante ug uban nga nag-eskwela. Adunay kalisod sa pag-adjust, pero adunay dako nga kahigayunan sa pagkat-on.

Ngano nga adunay dako nga kahigayunan sa pagkat-on? Ang mga miyembro sa pamilya mo-abag sa mga bata sa pagtoon. Pero, kun walay miyembro sa pamilya nga maka-abag sa ilang kabataan? Mao kini ang dako nga kahigayunan nga makapatabang ta sa atong mga silingan, apil na ang ubang mga pupils, estuyante nga nakahibalo sa mga leksyon. Niini nga pamaagi, ang mga miyembro sa pamilya nga wala naka-eskwela, makakat-on usab. Busa mamahimong “Edukasyon sa Tibook Pamilya.”

Ikaduha, niining mga pa-agiha, mapalambo nato ang mga “Independent Learners” – mga bata nga ma-umol sa pagkab-ot sa edukasyon nga dili magdepende sa titser, bisan tuod nagkinahanglan siya ug giya sa titser. Mao kini ang atong pangandoy sa “Reading Program” – pag-umol sa mga bata nga mahimong “Independent Readers” - kay ang “Independent Readers” mahimong “Independent Learners.”

[Read more]

No record found.

No record found.

Latest Updates
Division Memo
Jun 15, 2021

DM No. 170 s. 2021 Transfer Order of Shiela R. Mercado

Division Memo
Jun 15, 2021

DM No. 169 s. 2021 Virtual Orientation Conference on the Clarification of the Processing of ERF...

Division Memo
Jun 15, 2021

DM No. 168 s. 2021 Revised School Health Personnel Schedule of Duty

Division Memo
Jun 15, 2021

DM No. 167 s. 2021 Submission of LDM 1 & LDM 2 Practicum Portfolios and Evaluation Forms

Division Memo
Jun 15, 2021

DM No. 166 s. 2021 Addendum to Division Memorandum No. 156, s. 2021 dated June 3, 2021 Re: SIP...

Division Memo
Jun 15, 2021

DM No. 165 s. 2021 Online Gender Sensitivity Training

Division Memo
Jun 15, 2021

DM No. 164 s. 2021 Deferment of the NCAE Certificate of Ratings for SY 2018-2019 and 2019-2020

Division Memo
Jun 14, 2021

DM No. 163 s. 2021 Division Online Orientation on Comprehensive Sexuality Education (CSE)...

Division Memo
Jun 14, 2021

DM No. 162 s. 2021 Designation as Officer In Charge of Esmeralda Bagaipo

Division Memo
Jun 11, 2021

DM No. 161 s. 2021 Designation of School Official Liaison Officer