DepEd - Division of Dapitan City Logo
EduKALIDAD EduKALIDAD
Sama-sama sa pagsulong sa EduKALIDAD

Mensahe ni SDS FELIX ROMY A. TRIAMBULO, CESO VI

Mahitungod sa ...

ANG KAUGMAON SA ATONG KABATAAN

Tungod sa COVID-19 nga sakit, na-usab ang atong pamaagi sa pagserbisyo sa edukasyon. Ang naandan nga pag-adto sa mga bata sa eskwelahan, gihunong una para malikayan ang pagtakod-takod sa COVID-19. Pero ang pag-edukar sa atong mga kabataan dili mababagan sa COVID-19. Busa, daghang pamaagi ang gigamit karon sa pag-edukar sama sa gipahulam nga mga libro inabagan sa modules, sa radyo, sa telivision, sa internet, sa walkie-talkie ug uban pa. Tungod niini, ang edukasyon nahimong pagtoon sa tibook pamilya ug sa mga silingan. Ilabina nga ang mga libro inabagan sa mga modules maoy maka-abot sa tanan mga pupils, estudyante ug uban nga nag-eskwela. Adunay kalisod sa pag-adjust, pero adunay dako nga kahigayunan sa pagkat-on.

Ngano nga adunay dako nga kahigayunan sa pagkat-on? Ang mga miyembro sa pamilya mo-abag sa mga bata sa pagtoon. Pero, kun walay miyembro sa pamilya nga maka-abag sa ilang kabataan? Mao kini ang dako nga kahigayunan nga makapatabang ta sa atong mga silingan, apil na ang ubang mga pupils, estuyante nga nakahibalo sa mga leksyon. Niini nga pamaagi, ang mga miyembro sa pamilya nga wala naka-eskwela, makakat-on usab. Busa mamahimong “Edukasyon sa Tibook Pamilya.”

Ikaduha, niining mga pa-agiha, mapalambo nato ang mga “Independent Learners” – mga bata nga ma-umol sa pagkab-ot sa edukasyon nga dili magdepende sa titser, bisan tuod nagkinahanglan siya ug giya sa titser. Mao kini ang atong pangandoy sa “Reading Program” – pag-umol sa mga bata nga mahimong “Independent Readers” - kay ang “Independent Readers” mahimong “Independent Learners.”

[Read more]

No record found.

No record found.

Latest Updates
Division Memo
Feb 23, 2021

DM No. 42 s. 2021 Women’s Month Celebration

Division Memo
Feb 18, 2021

DM No. 39 s. 2021 Submission of Office Learning Plan (L&D for Non-Teaching in View of COVID-19...

Division Advisory
Feb 17, 2021

SEAMEO QITEP Scholarship Programmes

Division Memo
Feb 16, 2021

DM No. 38 s. 2021 Regional Webinar on Capacitating Research Teachers in the Conduct of Science...

Division Memo
Feb 15, 2021

DM No. 37 s. 2021 Conference for Instructional Leaders and Managers for Continuous Professional...

Division Memo
Feb 10, 2021

DM No. 35 s. 2021 2nd National Arts Contest in Celebration of the 65th Anniversary of Peace Treaty...

Division Memo
Feb 10, 2021

DM No. 34 s. 2021 Establishment of the 2022 Division Election Task Force

Division Memo
Feb 10, 2021

DM No. 33 s. 2021 NEAP-Recognized Professional Development Program and Courses Acceptance Letter

Division Advisory
Feb 10, 2021

Project Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant (JDS) for FY 2021-2023

Division Memo
Feb 8, 2021

DM No. 32 s. 2021 Conference for Instructional Leaders and Managers for Continuous Professional...