DepEd - Division of Dapitan City Logo
EduKALIDAD EduKALIDAD
Sama-sama sa pagsulong sa EduKALIDAD

Mensahe ni SDS FELIX ROMY A. TRIAMBULO, CESO VI

Mahitungod sa ...

ANG KAUGMAON SA ATONG KABATAAN

Tungod sa COVID-19 nga sakit, na-usab ang atong pamaagi sa pagserbisyo sa edukasyon. Ang naandan nga pag-adto sa mga bata sa eskwelahan, gihunong una para malikayan ang pagtakod-takod sa COVID-19. Pero ang pag-edukar sa atong mga kabataan dili mababagan sa COVID-19. Busa, daghang pamaagi ang gigamit karon sa pag-edukar sama sa gipahulam nga mga libro inabagan sa modules, sa radyo, sa telivision, sa internet, sa walkie-talkie ug uban pa. Tungod niini, ang edukasyon nahimong pagtoon sa tibook pamilya ug sa mga silingan. Ilabina nga ang mga libro inabagan sa mga modules maoy maka-abot sa tanan mga pupils, estudyante ug uban nga nag-eskwela. Adunay kalisod sa pag-adjust, pero adunay dako nga kahigayunan sa pagkat-on.

Ngano nga adunay dako nga kahigayunan sa pagkat-on? Ang mga miyembro sa pamilya mo-abag sa mga bata sa pagtoon. Pero, kun walay miyembro sa pamilya nga maka-abag sa ilang kabataan? Mao kini ang dako nga kahigayunan nga makapatabang ta sa atong mga silingan, apil na ang ubang mga pupils, estuyante nga nakahibalo sa mga leksyon. Niini nga pamaagi, ang mga miyembro sa pamilya nga wala naka-eskwela, makakat-on usab. Busa mamahimong “Edukasyon sa Tibook Pamilya.”

Ikaduha, niining mga pa-agiha, mapalambo nato ang mga “Independent Learners” – mga bata nga ma-umol sa pagkab-ot sa edukasyon nga dili magdepende sa titser, bisan tuod nagkinahanglan siya ug giya sa titser. Mao kini ang atong pangandoy sa “Reading Program” – pag-umol sa mga bata nga mahimong “Independent Readers” - kay ang “Independent Readers” mahimong “Independent Learners.”

[Read more]

No record found.

No record found.

Latest Updates
Division Memo
May 10, 2021

DM No. 129 s. 2021 Invitation to the Arte-Likhasan Nationwide Art Competition

Division Advisory
May 6, 2021

Request for Information Dissemination of the Online Courses for Teachers and School Heads of...

Division Memo
May 5, 2021

DM No. 127 s. 2021 Conduct of Virtual Flag Raising and Lowering Ceremonies of the Schools Division...

Division Memo
May 5, 2021

DM No. 126 s. 2021 Reiteration on the Preparation of Disbursement Voucher

Division Memo
Apr 30, 2021

DM No. 125 s. 2021 Reconstitution of Division Inventory Committee

Division Memo
Apr 30, 2021

DM No. 124 s. 2021 Designation as Alternative BAC Canvasser

Division Memo
Apr 30, 2021

DM No. 123 s. 2021 Succession Matrix

Division Memo
Apr 30, 2021

DM No. 122 s. 2021 Reiteration on the Submission of Duly Signed Unrated OPCRF & IPCRF for CY...

Division Memo
Apr 30, 2021

DM No. 121 s. 2021 Designation as Alternate Driver

Division Memo
Apr 30, 2021

DM No. 120 s. 2021 Division Re-orientation on Learning Action Cell (LAC): ELLN Digital...