DepEd - Division of Dapitan City Logo
EduKALIDAD EduKALIDAD
Sama-sama sa pagsulong sa EduKALIDAD

Mensahe ni SDS FELIX ROMY A. TRIAMBULO, CESO VI

Mahitungod sa ...

ANG KAUGMAON SA ATONG KABATAAN

Tungod sa COVID-19 nga sakit, na-usab ang atong pamaagi sa pagserbisyo sa edukasyon. Ang naandan nga pag-adto sa mga bata sa eskwelahan, gihunong una para malikayan ang pagtakod-takod sa COVID-19. Pero ang pag-edukar sa atong mga kabataan dili mababagan sa COVID-19. Busa, daghang pamaagi ang gigamit karon sa pag-edukar sama sa gipahulam nga mga libro inabagan sa modules, sa radyo, sa telivision, sa internet, sa walkie-talkie ug uban pa. Tungod niini, ang edukasyon nahimong pagtoon sa tibook pamilya ug sa mga silingan. Ilabina nga ang mga libro inabagan sa mga modules maoy maka-abot sa tanan mga pupils, estudyante ug uban nga nag-eskwela. Adunay kalisod sa pag-adjust, pero adunay dako nga kahigayunan sa pagkat-on.

Ngano nga adunay dako nga kahigayunan sa pagkat-on? Ang mga miyembro sa pamilya mo-abag sa mga bata sa pagtoon. Pero, kun walay miyembro sa pamilya nga maka-abag sa ilang kabataan? Mao kini ang dako nga kahigayunan nga makapatabang ta sa atong mga silingan, apil na ang ubang mga pupils, estuyante nga nakahibalo sa mga leksyon. Niini nga pamaagi, ang mga miyembro sa pamilya nga wala naka-eskwela, makakat-on usab. Busa mamahimong “Edukasyon sa Tibook Pamilya.”

Ikaduha, niining mga pa-agiha, mapalambo nato ang mga “Independent Learners” – mga bata nga ma-umol sa pagkab-ot sa edukasyon nga dili magdepende sa titser, bisan tuod nagkinahanglan siya ug giya sa titser. Mao kini ang atong pangandoy sa “Reading Program” – pag-umol sa mga bata nga mahimong “Independent Readers” - kay ang “Independent Readers” mahimong “Independent Learners.”

[Read more]

No record found.

No record found.

Latest Updates
Division Memo
Jul 30, 2021

DM No. 208 s. 2021 Quarterly/Semestrial Submissions of Reports Indicated in the Attached Details

Division Memo
Jul 30, 2021

DM No. 207 s. 2021 Announcement for the Opening of Vacant Position of Project Development Officer II

Division Memo
Jul 29, 2021

DM No. 206 s. 2021 Division Webinar On Literacy Instruction for Untrained Filipino and English...

Division Memo
Jul 29, 2021

DM No. 205 s. 2021 With Reference to Regional Memorandum No. 233, s. 2021 (NOSCA OF NEWLY CREATED...

Division Memo
Jul 28, 2021

DM No. 204 s. 2021 Submission of Duly Signed OPCRFs & IPCRF with Final Ratings and MOVs as...

Division Memo
Jul 23, 2021

DM No. 203 s. 2021 Panawagan sa Paglahok ng Sanaysay at Pagsulat ng Malayang Tula at Pakikiisa sa...

Division Memo
Jul 22, 2021

DM No. 200 s. 2021 Submission of CSE Action Plan

Division Memo
Jul 22, 2021

DM No. 199 s. 2021 Financial Planning Seminar

Division Memo
Jul 16, 2021

DM No. 198 s. 2021 Submission of L & D Programs and Activities (January to December 2021) and...

Division Memo
Jul 16, 2021

DM No. 197 s. 2021 Creation of Technical Working Group (TWG) for the Management and Reconciliation...